11 januari met de brommer in en rond Hué
Buiten de stad is de Thien Mu pagode, een van Vietnam's belangrijkste. Deze pagode is ook bekend geworden door de monnik Thich Quang Duc die in 1963 met de auto naar Saigon reed, daar uitstapte en zichzelf uit protest tegen het regime van president Diem in brand stak.
De auto staat op het terrein van de pagode als relikwie. In de buurt daarvan troffen we deze bedelaar aan.De pagode ligt aan de parfumrivier. Deze wordt druk bevaren. Zo ziet een Vietnamese "rijnaak" eruit.In de middag zijn we naar de Citadel gegaan. Dit was het verblijf van de oude keizers, met in de binnenring de verboden purperen stad. Veel is er niet over van de verboden stad, de Amerikanen hebben tijdens het Tet offensief enorme hoeveelheden bommen op dit gebied gegooid omdat de Vietcong zich verschool in de verboden stad.
Deze bronzen ketel is een van de weinige overblijfselen.Net buiten de verboden stad is al een gedeelte gerestaureerd. Deze poort, met daarin een trommel is bijna klaar.Voor elk van de keizers van de Nguyen dynastie werd een bronzen urn gegoten met in het midden de urn van de stichter van de dynastie, Gia Long.Dit monument is het hoogste van de citadel. Het is opgericht ter ere van "hen die hun leven hebben gegeven bij de bouw". Het boek vermeldt niet of dit vrijwillig was. In ieder geval waren er veel dwangarbeiders aan het werk en was hun leven in die tijd niet veel waard voor de almachtige keizers.


Klik hier voor het vervolg, Hoi An.